Vispārīga informācija

1. Personas datu privātuma politika ir izstrādāta balstoties uz Eiropas Parlamenta (EU) 2016/679 regulas 4.punktu un Fizisko personu datu apstrādes likumu, atsaucoties uz individuālo personas datu aizsardzību ("GDPR") datu pārzinis ir sia ANDRS, Reģ. Nr. LV50003136981, juridiska adrese Kr. Valdemāra 40-3, Rīga, Latvija, LV-1010. 

Kontaktinformācija:

 • 2.1. adrese: Maskavas iela 322, 3. stāvā, Gamezone, Rīga, LV-1063
 • 2.2. epasts: info@paintball.lv
 • 2.3. tālrunis: (+371) 27821000
 • 3. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • 4. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

 • 5. Personu identificējošu informāciju Administrators iegūst, apstrādā un glabā izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
 • 6. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Administrators par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos
 • 7. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Personas datu apstrādes likumīgais iemesls un mērķis

 • 8. Personas datu apstrādes likumīgais iemesls ir
 • 8.1. līguma izpilde starp jums un kompāniju saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
 • 9. Personas datu apstrādes mērķis ir
 • 9.1. jūsu pasūtījuma organizēšana un tiesību un pienākumu izmantošana, kas izriet no līgumattiecībām starp jums un kompāniju; personas dati, kas nepieciešami veiksmīgai pasūtījuma izpildei (nosaukums un adrese, kontakts), personas datu sniegšana ir nepieciešama prasība līguma noslēgšanai un izpildei, nesniedzot personas datus nav iespējams noslēgt līgumu vai to izpildīt.
 • 10. Administrators neveic automātisku lēmumu pieņemšanu GDPR 22. panta nozīmē.

Datu glabāšanas laiks

 • 11. Administrators glabā personas datus
 • 11.1. uz laiku, kas nepieciešams, lai realizētu tiesības un pienākumus, kas izriet no līgumattiecībām starp jums un pilnvarnieku, un prasījumu izpildi saskaņā ar šīm līgumattiecībām (3 gadus no līgumattiecību izbeigšanās).
 • 11.2. Ja vienojas par jaunumu nosūtīšanu, e-pasts tiks glabāts 5 gadus.
 • 12. Glabāšanas perioda beigās administrators izdzēsīs personisko informāciju.

Personas datu saņēmēji (apakšuzņēmēji)

 • 13. Personas datu saņēmēji ir personas:
 • 13.1. Preču piegādātāji / apkalpotāji / maksājumu veikšana, pamatojoties uz līgumu.
 • 13.2. E-veikala pakalpojumu un citu ar e-veikala darbību saistītu pakalpojumu nodrošināšana.
 • 13.3. mārketinga pakalpojumu nodrošināšana.
 • 14. Administrators neplāno pārsūtīt personas datus uz trešo valsti (uz valsti, kas nav ES dalībvalsts) vai starptautisku organizāciju.

Sīkdatnes

 • 15. Datu pārzinis izmanto šajā vietnē izmantotās sīkdatnes, lai mērītu vietnes apmeklējumu,reklāmas, pielāgotu vietnes VEIKALA MAJASLAPA (ES) vietnes skatījumus. Vietnes apmeklējuma izsekošanai un vietnes skatu pielāgošanai paredzētie sīkfaili tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām uzņēmuma interesēm. Reklāmu mērķauditorijas atlases sīkfaili tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu.
 • 16. Administratora iegūtos datus var padarīt pieejamus citiem apstrādātājiem, jo īpaši Google platformai.
 • 17. Vietnes var izmantot arī režīmā, kas neļauj vietnē apkopot informāciju par apmeklētāju uzvedību.
 • 18. Vietnes apmeklētāju datu iegūšanu veicina vietnes apmeklētājs, kas apstiprina, aktivizējot pogu "Piekrītu", kam seko brīdinājums.
 • 19. Jūsu līgumu var mainīt jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus.
 • 20. Apkopotās sīkdatnes īpaši apstrādā, izmantojot Google Analytics, kuru vada Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • 21. Apkopotās sīkdatnes pēc tam tiek iesniegtas uzņēmumā Google Inc. saskaņā ar konfidencialitātes politiku, kas pieejama vietnē https://policies.google.com/privacy?hl=lv#nosharing

Jūsu tiesības

 • 22. Saskaņā ar GDPR noteikumiem:
 • 22.1. tiesības piekļūt jūsu personas datiem saskaņā ar GDPR 15. pantu,
 • 22.2. tiesības labot personas datus saskaņā ar GDPR 16. pantu vai apstrādes ierobežojums saskaņā ar GDPR 18. pantu.
 • 22.3. tiesības dzēst personas datus saskaņā ar GDPR 17. pantu.
 • 22.4. tiesības iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. Pantu.
 • 22.5. tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. Pantu.
 • 22.6. tiesības rakstveidā vai elektroniski atsaukt piekrišanu apstrādei uz šo noteikumu III pantā minēto administratora adresi vai e-pastu.
 • 23. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību arī valdības personas datu aizsardzības birojā, ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu.

Privātuma politika

 • 24. Administrators paziņo, ka ir veicis visas atbilstošās tehniskās un organizatoriskās darbības, lai aizsargātu personas datus.
 • 25. Administrators ir veicis tehniskas darbības, lai datu glabātavas un personas datu krātuves nodrošinātu papīra formā.
 • 26. Administrators paziņo, ka personas dati ir pieejami tikai viņa pilnvarotām personām

Nobeiguma paziņojums

 • 27. Nosūtot pasūtījumu no tiešsaistes pasūtījuma veidlapas, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar privātuma politiku un ka jūs to pilnībā akceptējat.
 • 28. Administrators ir tiesīgs mainīt šos noteikumus. Jauna konfidencialitātes politikas versija tiks publicēta jūsu vietnē, un tā nosūtīs jums jaunu šo noteikumu un nosacījumu versiju uz jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt administratoram.
 • 29. Šie noteikumi stājas spēkā no 2022.03.10.
Buy eMarket
Demos 12
Close

eMarket Demos

Check our main demos, layouts, shop and single product pages variants.